English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештења о одбранама докторских дисертација

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Милица Станковић под називом „Франшизинг као стратегија интернационализације малих и средњих предузећа“, дана 15.06.2017. године (четвртак) са почетком у 17.00 сати у сали за седнице Факултета.

08.06.2017.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Душан Цветановић под називом „Иновације као фактор развоја инустрије“, дана 12.06.2017. године (понедељак) са почетком у 14.00 сати у сали за седнице Факултета.

05.06.2017.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Невенка Војводић-Миљковић под називом „Банкоосигурање – нова могућност развоја сектора финансијских услуга у Републици Србији“, дана 09.06.2017. године (петак) са почетком у 11.00 сати у сали за седнице Факултета.

02.06.2017.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Јовица Станковић под називом „Развој и примена OLAP технологије за пословно одлучивање“, дана 05.06.2017. године (понедељак) са почетком у 12.00 сати у сали за седнице Факултета.

29.05.2017.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Едиса Брничанин, под називом „Утицај глобалне финансијске кризе на кредитни ризик банкарског система“, дана 20.05.2017. године (субота) са почетком у 13.00 сати, у сали за седнице Факултета.

05.05.2017.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат мр Милан Ранђеловић, под називом „Модели оптимизације избора локација производних капацитета у функцији локалног економског развоја“, дана 11.05.2017. године (четвртак) са почетком у 13.00 сати, у сали института Факултета.

05.05.2017.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Марко Гашић, дисертацију под називом „Туризам у функцији развоја руралних подручја Јужне и Источне Србије“, дана 18.04.2017. године (уторак) са почетком у 12.00 сати, у сали за седнице Факултета.

10.04.2017.Служба за докторске студије

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC