English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештења о одбранама докторских дисертација

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету кандидат Валентина Несторов бранити докторску дисертацију под називом „Конвергенција као развојна тенденција у функционисању банкарских и небанкарских финансијских институција“, дана 02.02.2018. године (петак) са почетком у 10.00 сати, у сали за седнице Факултета.

17.01.2018.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету кандидат Милена Николић бранити докторску дисертацију под називом „Реформа пензијског система Републике Србије у функцији његове одрживости“, дана 24.01.2018. године (среда) са почетком у 12.00 сати у сали за седнице Факултета.

17.01.2018.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Тамара Рађеновић, под називом „Интелектуални капитал као детерминанта унапређења конкурентности предузећа у Републици Србији“, дана 13.01.2018. године (субота) са почетком у 12.00 сати, у сали за седнице Факултета.

29.12.2017.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторске дисертације кандидати: Ана Стојковић, дисертацију под називом „Маркетинг као фактор репутације предузећа“, дана 04.11.2017. године са почетком у 12.00 сати у сали за седнице Факултета; Марија Магдалиновић Калиновић, дисертацију под називом „Вантржишна решења еколошких екстерних ефеката у производњи бакра у Републици Србији“, дана 06.11.2017. године са почетком у 12.00 сати, у сали за седнице Факултета.

24.10.2017.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Милица Станковић под називом „Франшизинг као стратегија интернационализације малих и средњих предузећа“, дана 15.06.2017. године (четвртак) са почетком у 17.00 сати у сали за седнице Факултета.

08.06.2017.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Душан Цветановић под називом „Иновације као фактор развоја инустрије“, дана 12.06.2017. године (понедељак) са почетком у 14.00 сати у сали за седнице Факултета.

05.06.2017.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Невенка Војводић-Миљковић под називом „Банкоосигурање – нова могућност развоја сектора финансијских услуга у Републици Србији“, дана 09.06.2017. године (петак) са почетком у 11.00 сати у сали за седнице Факултета.

02.06.2017.Служба за докторске студије

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC