English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Маркетинг

Маркетинг


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2013

Број страна: 619

ISBN 978-86-6139-070-8


Љиљана Станковић, Сузана Ђукић

Овај уџбеник обрађује кључна питања из области маркетинга и подељен је на четири дела. Први део укључује: маркетинг концепција, маркетинг информациони систем и маркетинг истраживања, објашњење понашања потрошача и стварање вредности за потрошача. Други део објашњава процес управљања маркетинг активностима (планирање, имплементација, вредновање и контрола). Трећи део, инструменти маркетинг микса, бави се производом, Ценама, каналима маркетинга и маркетинг комуницирањем. И на крају, четврти део посвећен је маркетингу услуга.

Упис

Студентске организације

AISEC