English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Јавне набавке

Поступци набавки без примене ЗЈН

НАЗИВ ТЕНДЕРАДОКУМЕНТАЦИЈАРок за достављање понуда
Услуге одржавања лифта за 2019. годину - М 01/2019
01.03.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.03.2019. до 11,00
Услуге одржавања рач. и рач. опреме за 2019. годину - М 02/2019
01.03.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.03.2019. до 12,00
Услуге сервисирања и монтаже климе за 2019. годину - М 03/2019
04.03.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Обавештење о закљученом уговору
08.03.2019. до 11,00
Услуге одржавања и сервисирања фотокопир апарата за 2019. годину - М 04/2019
04.03.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Обавештење о закљученом уговору
08.03.2019. до 12,00
Услуге набавке смештаја - М 05/2019
11.03.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.03.2019. до 12,00
Услуге дератизације и дезинсекције за 2019. годину - М 06/2019
22.03.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.03.2019. до 11,00
Услуге ПП заштите за 2019. годину - М 07/2019
22.03.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.03.2019. до 11,00
Услуге штампања на плексигласу - М 08/2019
22.03.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.03.2019. до 11,00
Набавака канцеларијског материјала - М 09/2019
01.04.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
04.04.2019. до 11,00
Набавка материјала за одржавање хигијене - М 10/2019
04.04.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.04.2019. до 11,00
Набавка материјала за образовање - М 11/2019
11.04.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.04.2019. до 11,00
Набавка услуге осигурања - М 12/2019
11.04.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.05.2019. до 10,00
Набавка софтвера - М 13/2019
11.10.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Обавештење о закљученом уговору
16.10.2019. до 10,00
Услуга замена вентила на радијаторима по кабинетима - М 14/2019
15.10.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.10.2019. до 10,00
Услуга обуке наставника за рад у ЕРП системима - М 15/2019
15.10.2019.
Позив за подношење понуда
Изјава понуђача
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.10.2019. до 10,00
Закуп термина за потребе спортског друштва „Економац“ - М 16/2019
23.10.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.10.2019. до 10,00
Набавка униформи за службенике обезбеђења Економског факултета - М 17/2019
01.11.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Обавештење
Обустава поступка...
05.11.2019. до 10,00
Набавка екстерних уређаја- рачунарски миш - М 18/2019
06.11.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Обавештење
Обустава поступка...
12.11.2019. до 10,00
Услуге повезивања књига - М 19/2019
06.11.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
15.11.2019. до 10,00
Набавка екстерних уређаја - М 22/2019
18.11.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
22.11.2019. до 10,00
Набавка цвећа и икебана - М 20/2019
20.11.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
26.11.2019. до 10,00
Услуге ангажовања глумаца за новогодишњу представу - М 21/2019
27.11.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
03.12.2019. до 10,00
Набавка пића - М 23/2019
02.12.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
09.12.2019. до 10,00
М 24/2019 - Набавка преносивих (лаптоп) рачунара
03.12.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
06.12.2019. до 10,00
М 25/2019 - Откуп секундарне сировине
13.12.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Обавештење
Обустава поступка...
18.12.2019. до 10,00
М 26/2019 - Набавка стручне литературе
18.12.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
24.12.2019. до 10,00
М 27/2019 - Набавка Дипломских капа
20.12.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
25.12.2019. до 10,00
Услуге чишћења котлова - М 28/2019
26.12.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
30.12.2019. до 10,00

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАЗИВ ТЕНДЕРАДОКУМЕНТАЦИЈАРок за достављање понуда
N55/2019 Идејни пројекат за лифт
26.12.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Обустава поступка...
Обавештење
10.01.2022 у 11.00
09/2019 набавка иностраних часописа
20.11.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
Конкурсна документација - измена
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.11.2019 у 11.00
08/2019 Столарија
09.10.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Измена Одлуке о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.10.2019 у 9.00
07/2019 Столарија
28.08.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обустава поступка...
05.09.2019 у 11.00
07/2019 Organization of events” under the project “Creative Caravan“ (IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme).
26.07.2019.
Документација и позив за подношење понуда
Обавештење о додели уговора
27.08.2019. до 12,00
06/2019 УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
17.06.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.06.2019. до 11,00
05/2019 УСЛУГА РЕСТОРАНА
12.06.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
21.06.2019. до 11,00
04/2019 Набавка уља за ложење (мазута) средњег „С“
10.06.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатане информације и појашњења
Измена конкурсне документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
08.07.2019. до 11,00
03/2109 УСЛУГА РЕСТОРАНА И СМЕШТАЈА
09.05.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - партије 1,4
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 4
Обустава поступка - партије 2,3
29.05.2019. до 11,00
02/2019 Набавака матријала за промоцију Факултета
08.04.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.04.2019. до 10,00
01/2019 Набавака електричне енергије
23.02.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
06.03.2019. до 12,00
Набавака иностраних часописа
05.11.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена Конкурсне документације
Продужење рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.11.2018. до 11,00
Услуге ресторана
10.10.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.10.2018. до 11,00
Услуге ресторана
20.09.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обустава поступка
28.09.2018. до 11,00
Радови на уградњи столарије
02.07.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.07.2018. до 11,00
Услуге ресторана
27.06.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обустава партије 3
Обавештење о закљученом уговору-1
Обавештење о закљученом уговору-2
05.07.2018. до 11,00
Услуге штампања
13.06.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
21.06.2018. до 10,00
Набавка рачунарске опреме
18.05.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатане информације и појашњења-1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору-1
Обавештење о закљученом уговору-2
28.05.2018. до 11,00
Набавака електричне енергије
09.02.2018.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.02.2018. до 12,00
Набавка рачунарске опреме
14.12.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.12.2017. до 11,00
Набавака иностраних часописа
30.11.2017.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
08.12.2017. до 11,00
Услуге ресторана
12.09.2017.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.09.2017. до 11,00
Услуге ресторана
05.06.2017.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора- партије 2 и 3
Обустава партије 1
12.06.2017. до 11,00
Услуга штампања материјала
22.05.2017.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
29.05.2017. до 10,00
Набавака канцеларијског материјала
26.04.2017.
Позив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
05.05.2017. до 11,00
Упис

Студентске организације