English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАЗИВ ТЕНДЕРАДОКУМЕНТАЦИЈАРок за достављање понуда
Радови на уградњи столарије
02.07.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
10.07.2018. до 11,00
Услуге ресторана
27.06.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обустава партије 3
05.07.2018. до 11,00
Услуге штампања
13.06.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
21.06.2018. до 10,00
Набавка рачунарске опреме
18.05.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатане информације и појашњења-1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору-1
Обавештење о закљученом уговору-2
28.05.2018. до 11,00
Набавака електричне енергије
09.02.2018.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
20.02.2018. до 12,00
Набавка рачунарске опреме
14.12.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.12.2017. до 11,00
Набавака иностраних часописа
30.11.2017.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
08.12.2017. до 11,00
Услуге ресторана
12.09.2017.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.09.2017. до 11,00
Услуге ресторана
05.06.2017.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора- партије 2 и 3
Обустава партије 1
12.06.2017. до 11,00
Услуга штампања материјала
22.05.2017.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
29.05.2017. до 10,00
Набавака канцеларијског материјала
26.04.2017.
Позив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
05.05.2017. до 11,00

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC