English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Сарадници

Младен Анђелковић

Звање: сарадник у настави
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II 19 други спрат
Консултације: петак 10:00-11:00
е-маил: mladen.andjelkovich@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-676
Предмети: ОАС - 4507 Економске доктрине
ОАС - 4535 Теорија и политика цена
ОАС - 4551 Међународно пословно финансирање
ОАС - 4559 Економија капитала и финансирање развоја
ОАС - 4566 Економика транзиције
Упис

Студентске организације