English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Јавне набавке

Поступци набавки без примене ЗЈН

НАБАВКАТЕНДЕРДокументација
 M 01/2024 Угоститељске услуге
Рок за достављање понуда:
22.01.2024. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
 М02/2024 Набавка пића и сродног материјала за послужење
Рок за достављање понуда:
22.01.2024
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 М03/2024 Кројачке услуге - капе ѕа дипломиране студенте
Рок за достављање понуда:
19.02.2024.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 М04/2024 Лимарски радови
Рок за достављање понуда:
29.02.2024. до 11 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
 M 05/2024 Usluge fotokopiranja
Рок за достављање понуда:
28.02. 2024. do 11.00 h
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
 М06/2024 Цвеће и икебане
Рок за достављање понуда:
01.03.2024.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
 М07/2024 Повезивање књига
Рок за достављање понуда:
01.03.2024.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Упис

Студентске организације