English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Међународно пословно финансирање: специјална питања и проблеми

Међународно пословно финансирање: специјална питања и проблеми


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2010

Број страна: 198

ISBN 978-86-6139-007-4


Др Евица Петровић, Др Ксенија Денчић – Михајлов

Уџбеник истражује нека од подручја финансијског менаџмента у савременом међународном окружењу. Посебна пажња посвећена је процесу финансијског управљања мултинационалним компанијама као институционалним носиоцима инвестиционе и финансијске активности на глобалном тржишту. Основна сврха књиге је сумирање и интегрисање релевантних истраживања из домена дугорочног и краткорочног финансирања мултинационалних компанија.

Упис

Студентске организације

AISEC