English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Микроструктура финансијских тржишта

Микроструктура финансијских тржишта


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2007

Број страна: 378

ISBN 978-86-85099-56-4


Срђан Маринковић

Теорија микроструктуре финансијског тржишта развијена је као специјална дисциплина унутар финансијске економије, усмерена на проучавање равнотеже на финансијском тржишту применом микроекономске методологије, пре свега теорије игара. Садржај књиге је фокусиран на нека од фундаменталних питања у финансијској и економској теорији. Кључни појмови који везују материјал су ликвидност и асиметрија информација. Ови концепти повезују, наизглед, издвојене економске феномене, као што су: суштина економског посредовања и финансијске фирме, конструкцијска решења и перформансе финансијских тржишта, девијације приноса, моделе равнотеже на финансијском тржишту и теорију финансијских дисфункција.

Упис

Студентске организације

AISEC