English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Финансијска тржишта

Финансијска тржишта


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2011

Број страна: 515

ISBN 978-86-6139-025-8


Срђан Маринковић

Књига „Финансијска тржишта“ представља збир кључних идеја и концепата пресудних за развој финансијских тржишта. Текст обилује примерима, графичким и табеларним прегледима и илустрацијама, као и математичким изразима неопходним за формализацију економске идеје или концепта. На крају сваког одељка налазе се додаци који доказују, повезују или продубљују идеју из основног текста, подробно објашњавајући финансијску теорију.

Упис

Студентске организације

AISEC