English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Прилози социјалној екологији

Прилози социјалној екологији


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2016

Број страна: 209

ISBN 978-86-6139-118-7


Петар Ј. Хафнер

У истраживању друштвених промена, посебно еколошких и економских, тежило се анализи праваца промена, уочавању квалитета и степена прихватања промена, указивању на главне носиоце промена, али и на отпоре у реализацији пожељних друштвених промена. Социјално-еколошки изазови, потреба хармонизације односа човека и друштва (економије) и природне и животне средине, одредиће опстанак и развој савременог друштва у економском, еколошком, политичком, научно-технолошком и културном погледу. Значајна пажња у књизи посвећена је разматрању утицаја еколошких вредности и еколошке свести у реализацији стратегије одрживог развоја.

Упис

Студентске организације

AISEC