English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Управљање малим и средњим предузећима: стратешки и оперативни аспект

Управљање малим и средњим предузећима: стратешки и оперативни аспект


Издавач: Ниш: Eкономски факултет, 2015

Број страна: 363

ISBN 978-86-6139-103-3


Др Сузана Стефановић, Др Маја Ивановић – Ђукић

Промене до којих је довео убрзани развој технологије, промене у захтевима потрошача, глобализација светске економије и пораст конкуренције у већини привредних грана, довеле су до експанизије сектора малих и средњих предузећа. Монографија је подељена на четири дела: 1. Специфичности менаџмента малих и средњих предузећа, 2. Стратегије малих и средњих предузећа, 3. Интернационализација пословања малих и средњих предузећа, 4. Функционалне области менаџмента малих и средњих предузећа.

Упис

Студентске организације

AISEC