English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Current problems of competitiveness improvement in national economies and enterprises

Current problems of competitiveness improvement in national economies and enterprises


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2012

Број страна: 343

ISBN 978-86-6139-052-4


Уредници: Проф. др Бојан Крстић, Andrzej Chodynski

Монографска студија посвећена је актуелној теми која је у фокусу пројекта бр. 179066 – „Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије“. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије финансира реализацију овог научног пројекта од националног значаја. Презентована публикација представља резултат истраживања учесника на Пројекту, наставника Економског факултета у Нишу, који су својим интелектуалним напорима у претходном периоду пружили изузетно вредан допринос у расветљавању мултидимензионалне проблематике унапређења конкурентности привреде Републике Србије. Коаутори ове монографске студије анализирали су релевантна питања и предложили могућа решења унапређења конкурентности националне привреде.

Упис

Студентске организације