English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Регионални развој и демографски токови у СР Југославији

Регионални развој и демографски токови у СР Југославији


Издавач: Ниш: Економски факултет, 1997

Број страна: 165

ISBN 86-80121-10-х


Редактори: Проф. др Зоран М. Аранђеловић, Проф. др Живорад Глигоријевић

Након научног скупа под називом „Регионални развој и демографски токови у СР Југославији“ одржаног јуна 1996. у Нишу, организованог од стране Економског факултета, велики број учесника је предложио да тај научни скуп постане традиционалан. Тим поводом научној и стручној јавности презентована је ова монографија која представља основу за расправу на скупу и бави се бројним проблемима који су присутни у области регионаланог развоја и области демографских токова у СР Југославији.

Упис

Студентске организације

AISEC