English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Регионални развој и демографски токови балканских земаља

Регионални развој и демографски токови балканских земаља


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2001

Број страна: 437

ISBN 86-80121-55-Х


Редактори: Проф. др Зоран М. Аранђеловић, Проф. др Живорад Глигоријевић

Један од кључних фактора који детерминише развој једне институције, свакако је, традиција. Организацијом научног скупа под називом „Регионални развој и демографски токови балканских земаља“, уз сарадњу са великим бројем истраживача из земље и иностранства, Економски факултет из Ниша ствара једну лепу традицију. На претходно одржаних пет научних скупова презентовано је око 150 реферата, одштампаних у пет публикација, укупног обима од преко 1500 страна. Публикација из 2001. обухвата радове истраживача из СР Југославије, Бугарске и Македоније.

Упис

Студентске организације

AISEC