English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Регионални развој и демографски токови балканских земаља

Регионални развој и демографски токови балканских земаља


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2003

Број страна: 512

ISBN 86-80121-86-Х


Редактори: Проф. др Зоран М. Аранђеловић, Проф. др Живорад Глигоријевић

Од првог научног скупа до данас, питања регионалног развоја и демографски проблеми нису изгубили на актуелности. Транзициони процеси кроз које пролазе балканске земље, нека нерешена статусна питања и очекивања везана за улазак у Европску унију, чине питања регионалног развоја и демографских проблема још значајнијим. Међутим, данас се на регионално повезивање гледа као на један од услова бржег уласка у европске интеграционе процесе. Актуелност теме потврђује и број реферата за 2003. (близу 60) из Србије и Црне Горе, Бугарске, Македоније и Републике Српске (БИХ).

Упис

Студентске организације

AISEC