English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Регионални развој и демографски токови балканских земаља

Регионални развој и демографски токови балканских земаља


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2005

Број страна: 458

ISBN 86-85099-11-0


Редактор: Проф. др Зоран М. Аранђеловић

Након 10 година научне сарадње, преко 400 научника из готово свих балканских, али и других земаља, објавило је радове у нашим зборницима, а преко 1000 је учествовало на научним скуповима. Наш научни скуп се превасходно бави регионалним и демографским проблемима, али не изостају ни питања економског, социјалног, инфраструктурног и осталих аспеката значајних за развој и међусобно повезивање балканских земаља. Овај мали јубилеј дочекан је новим Зборником радова 50 научника из: Србије и Црне Горе, Бугарске, Италије, Румуније, Македоније и Словеније.

Упис

Студентске организације

AISEC