English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе

Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2007

Број страна: 616

ISBN 978-86-85099-48-9


Редактор: Проф. др Зоран М. Аранђеловић

Интеграциони процеси, попут ширења ЕУ, не умањују значај актуелног регионалног развоја и посебно, демографских токова. Напротив, свака земља појединачно мора се изборити са регионалним аномалијама, користећи интеграционе процесе за повећање ефикасности у регионалном развоју и демографским токовима. Још је већи значај демографских токова који се са процесом европских интеграција компликују; појављују се нови проболеми чије решавање тражи много више од финансијских средстава. Ове теме обрађује више од 60 радова објављених у зборнику 2007.

Упис

Студентске организације

AISEC