English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе

Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2009

Број страна: 531

ISBN 978-86-85099-88-5


Редактор: Проф. др Зоран М. Аранђеловић

Главна тема научног скупа 2008. под називом „Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе“ је глобална економска криза и њене последице, па је тако зборник научних радова подељен на три целине: 1) Светска економска криза и регионални развој; 2) Миграциони и демографски токови у Југоисточној Европи, и 3) Остали аспекти регионалног развоја и демографских токова. Процес глобализације, посебно глобална економска криза гађају мање развијене земље и оне са незавршеном транзицијом, а таква је и Србија.

Упис

Студентске организације

AISEC