English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе

Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2010

Број страна: 566

ISBN 978-86-6139-008-1


Редактор: Проф. др Зоран М. Аранђеловић

Петнаести научни скуп под називом „Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе“ представља својеврстан јубилеј, а уједно обележава и 50 година од оснивања и исто толико година континуираног, успешног рада Економског факултета у Нишу. Научни радови из овог зборника баве се последицама економске кризе: криза је највише погодила мање развијене земље, неразвијене регионе и социјално најугроженије слојеве становништва у целом свету. Та чињеница обавезује науку, носиоце државних функција и државне органе да посвете озбиљну пажњу овим важним проблемима.

Упис

Студентске организације

AISEC