English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Макроекономија

1. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Методологија научног истраживања 8 10 ЕСПБ бодова
2. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:
1. Макроекономија и макроекономски менаџмент
2. Транзиција постсоцијалистичких привреда
3. Стратегије привредног развоја

2. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
2. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:
1. Економика јавног избора
2. Микроекономски модели
3. Глобализација светске економије и национална економија
4. Индустријска економија
5. Социјална екологија

3. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
2. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:
1. Менаџмент јавног сектора
2. Финансијска теорија и политика
3. Међународни економски и финансијски односи
4. Глобално банкарство
5. Право конкуренције ЕУ
6. Информациони системи у економији
7. Управљачко рачуноводство у динамичном окружењу
8. Финансијско извештавање у условима монетарних промена
9. Трошкови у пословном одлучивању
10. Стратегијски маркетинг
11. Стратегије производње умрежених предузећа

4. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Објављени рад   5 ЕСПБ бодова
2. Објављени рад   5 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
4. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 16 30 ЕСПБ бодова

Изборни:
1. Стратегија и политика развоја трговине
2. Аграрна политика ЕУ
3. Географија светске економије
4. Теорија предузећа
5. Квантитативне методе у економији
6. Финансијско извештавање о новчаним токовима
7. Финансијска стратегија корпоративних предузећа
8. Тржиште финансијских деривата
9. Менаџмент организационог понашања
10. Менаџмент ланцима снабдевања
11. Управљање каријером
12. Математичке методе у економији

5. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Студијски истраживачки рад 20 -

6. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Студијски истраживачки рад 20 -
2. Израда докторске дисертације   60 ЕСПБ бодова
Упис

Студентске организације