English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Акта факултета

Документа са ознаком пдф су у ПДФ (Адобе Ацробат) формату. Да бисте преузели документ кликните десним дугментом на линк и одаберите опцију „Саве таргет/линк ас“. Уколико на рачунару немате инсталиран програм за преглед ових документа, можете га бесплатно преузети овде.

 

Закон о високом образовању

pdf Закон о високом образовању

 

Водич за упис студената, Државна матура - начин вредновања

пдф Водич за упис студената на Економски факултет у Нишу
пдф Предлог начина вредновања ученичких постигнућа у средњем образовању за потребе рангирања студената за упис на студије (од школске 2024/2025. године)

 

Статут, стандарди и правилници

пдф МОНОГРАФИЈА - 60 година Економског факултета
пдф Информатор о раду Економског факултета

пдф Решење о допуни Дозволе за рад
пдф Решење о допуни акредитације ОАС Економија
пдф Решење о допуни Дозволе за рад
пдф Акредитација МАС - АДА Напредна аналитика података у пословању
пдф Акредитација ДАС Економија
пдф Решење о допуни Дозволе за рад
пдф Дозвола за рад (Акредитација из 2020. године)
пдф Решење о измени и допуни Дозволе за рад
пдф Дозвола за рад (Акредитација из 2013. године)
пдф Дозвола за рад (Акредитација из 2008. године)
пдф Статут факултета - измене и допуне
пдф Статут факултета
пдф Елаборат о студијским програмима
пдф Стратегија обезбеђења квалитета
пдф План интегритета
пдф Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

пдф Акредитација Центра за економска истраживања 2021
пдф Акредитација Центра за економска истраживања 2017
пдф Акредитација Центра за економска истраживања 2013

пдф Комисија за акредитацију и проверу квалитета - Извештај о СПК
пдф Самоевалуација Економског факултета за 2020. годину
пдф Самоевалуација Економског факултета за 2017. годину
пдф Самоевалуација Економског факултета за 2013. годину
пдф Самоевалуација Економског факултета за 2011. годину

пдф Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета наставног процеса ОАС
пдф Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета МАС (Акредитација 2021)
пдф Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета МАС
пдф Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета ДАС (Акредитација 2021)
пдф Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета докторских студија
пдф Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета рада Службе за студентска питања
пдф Стандарди и процедуре рада библиотеке Економског факултета у Нишу

пдф Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета
пдф Правилник о усклађивању стечених стручних академских назива
пдф Правилник о издавачкој делатности Економског Факултета у Нишу
пдф Правилник о организацији и раду Центра за економска истраживања
пдф Правилник о управљању пројектима
пдф Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки
пдф Правилник о безбедности информационо - комуникационог система
пдф Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију
пдф Правилник о спречавању сукоба интереса
пдф Правилник о професионалној етици Економског факултета у Нишу
пдф Правилник - Студентски парламент

пдф Правилник о ораганизацији буџетског рачуноводства
пдф Правилник о расподели средстава за НИР
пдф Правилник о стицању и расподели сопствених прихода
пдф Правилник о накнади трошкова за превоз
пдф Правилник о систематизацији радних места - измена
пдф Правилник о систематизацији радних места - измена
пдф Правилник о систематизацији радних места
пдф Правилник о пословима и структури радног времена наставника и сарадника
пдф Решење о именовању лица за заштиту података

Програм рада Факултета

пдф Програм рада Факултета за 2023. годину
пдф Програм рада Факултета за 2022. годину
пдф Програм рада Факултета за 2021. годину
пдф Програм рада Факултета за 2020. годину
пдф Програм рада Факултета за 2019. годину
пдф Програм рада Факултета за 2018. годину

Извештаји о раду Факултета

пдф Извештај о раду Факултета за 2022. годину
пдф Извештај о раду Факултета за 2021. годину
пдф Извештај о раду Факултета за 2020. годину
пдф Извештај о раду Факултета за 2019. годину
пдф Извештај о раду Факултета за 2018. годину
пдф Извештај о раду Факултета за 2017. годину

Осигурање студената

пдф Пријава осигураног случаја

 

Конкурси за избор наставника и сарадника

Напомена: Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

pdf 04.10.2023. Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа
Одредбе наведених чланова Закона и Статута
Ближи критеријуми за избор наставника
Допуна - Ближи критеријуми за избор наставника

 

Извештаји Комисије за избор наставника и сарадника

Обавештења оа стављању на увид јавности Извештаја Комисије за избор наставника и сарадника

 

Одбране докторских дисертација и магистарских теза

Обавештења о одбранама докторских дисертација

Упис

Студентске организације