English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Јавне набавке

Поступци набавки без примене ЗЈН

НАБАВКАТЕНДЕРДокументација
 M 01/2024 Угоститељске услуге
Рок за достављање понуда:
22.01.2024. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
 М02/2024 Набавка пића и сродног материјала за послужење
Рок за достављање понуда:
22.01.2024
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 М03/2024 Кројачке услуге - капе ѕа дипломиране студенте
Рок за достављање понуда:
19.02.2024.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
Упис

Студентске организације