English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације - монографије

Управљање људским ресурсима у условима глобализације

Др Биљана О. Ђорђевић, Др Иван Марковић:
  Управљање људским ресурсима у условима глобализације
ISBN:  978-86-6139-128-6
Цена за студенте ЕФ:  700
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Прилози социјалној екологији

Петар Ј. Хафнер:
  Прилози социјалној екологији
ISBN:  978-86-6139-118-7
Цена за студенте ЕФ:  1000
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Економија капитала и финансирање развоја

Слободан Цветановић, Игор Младеновић:
  Економија капитала и финансирање развоја
ISBN:  978-86-910765-3-5
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Управљање малим и средњим предузећима: стратешки и оперативни аспект

Др Сузана Стефановић, Др Маја Ивановић – Ђукић:
  Управљање малим и средњим предузећима: стратешки и оперативни аспект
ISBN:  978-86-6139-103-3
Цена за студенте ЕФ:  1000
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Факторинг – право и пословна пракса у Србији

Тамара Миленковић – Керковић, Жељко Атанасковић:
  Факторинг – право и пословна пракса у Србији
ISBN:  978-86-6139-081-4
Цена за студенте ЕФ:  2300
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Успех у каријери

Биљана Ђорђевић:
  Успех у каријери
ISBN:  978-86-6139-046-3
Цена за студенте ЕФ:  500
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Јавно-приватно партнерство: могућности и ограничења

Проф. др Биљана Ракић:
  Јавно-приватно партнерство: могућности и ограничења
ISBN:  978-86-6139-041-8
Цена за студенте ЕФ:  500
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Стратешка партнерства у условима глобализације пословања

Сузана Стефановић:
  Стратешка партнерства у условима глобализације пословања
ISBN:  978-86-6139-011-1
Цена за студенте ЕФ:  1000
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Микроструктура финансијских тржишта

Срђан Маринковић:
  Микроструктура финансијских тржишта
ISBN:  978-86-85099-56-4
Цена за студенте ЕФ:  1350
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Савремена економска терминологија у руском и српском језику

Вукашин Костић:
  Савремена економска терминологија у руском и српском језику
ISBN:  86-83935-08-6
Цена за студенте ЕФ:  500
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   
Упис

Студентске организације