English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране магистарских теза и специјалистичких радова

Напомена: Магистарска теза и Извештај Комисије доступни су јавности у Библиотеци Факултета 30 дана од дана објављивања обавештења.

10.05.2017. Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити магистарску тезу кандидат Вангел Јанковски, под називом „Банкарско кредитирање малих и средњих предузећа у функцији реиндустријализације и запошљавања у пост-транзиционим привредама“, дана 18.05.2018. године (петак) са почетком у 13.00 сати, у сали за седнице Факултета.

20.03.2018. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности магистарску тезу и извештај Комисије кандидата Вангела Јанковског под називом „Банкарско кредитирање малих и средњих предузећа у функцији реиндустријализације и запошљавања у пост-транзиционим привредама“.
 Извештај Комисије
 Mагистарскa теза

21.09.2016. Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити магистарску тезу кандидат Јасмина Кекењ, под називом „Финансијско извештавање у функцији унапређења пословања предузећа“, дана 27.09.2016. године (уторак) са почетком у 12,00 сати, у сали број четири Факултета.

13.09.2016. Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити магистарску тезу кандидат Александар Икодиновић, под називом „Економско еколошке последице мирнодопских војних активности на животну средину Републике Србије“, дана 20.09.2016. године (уторак) са почетком у 14,00 сати, у сали за седнице Факултета.

08.09.2016. Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити магистарску тезу кандидат Предраг Марковић под називом „ Могућност примене cost benefit анализе у руралном развоју Србије“, дана 14.09.2016. године (среда) са почетком у 10,00 сати, у сали за седнице Факултета.

08.09.2016. Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити магистарску тезу кандидат Јасмина Илић Паљевић под називом „ Развој пољопривредних газдинстава у општини Сокобања“ дана 14.09.2016. године (среда) са почетком у 12,00 сати, у сали за седнице Факултета.

15.07.2016. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности магистарску тезу и Извештај Комисије о оцени магистарске тезе кандидата Александра Икодиновића под називом „Економско-еколошке последице мирнодопских војних активности на животну средину Републике Србије“.

13.06.2016. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности магистарску тезу и Извештај Комисије о оцени магистарске тезе кандидата Јасмине Кекењ под називом „Финансијско извештавање у функцији унапређења пословања предузећа“.

03.06.2016. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности магистарску тезу и Извештај Комисије о оцени магистарске тезе кандидата Предрага Марковића под називом „Могућности примене cost benefit анализе у руралном развоју Србије“.

03.06.2016. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности магистарску тезу и Извештај Комисије о оцени магистарске тезе кандидата Јасмине Илић-Паљевић под називом „Развој пољопривредних газдинстава у општини Сокобања“.

22.02.2016. Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити магистарску тезу кандидат Драган Горчић под називом „Улога и значај финансијске анализе у управљању перформансама предузећа“, дана 27.02.2016. године (субота) са почетком у 12,00 сати у сали за седнице Факултета.

26.01.2016. Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити магистарску тезу кандидат Ана Петровић-Стаменковић под називом „Неокласична теорија капитала и њена критика“, дана 06.02.2016. године (субота) са почетком у 12,00 сати у сали за седнице Факултета.

Упис

Студентске организације