English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Рачуноводство

1. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Методологија научног истраживања 8 10 ЕСПБ бодова
2. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Управљачко рачуноводство у динамичном окружењу
 2. Финансијско извештавање у условима монетарних промена
 3. Трошкови у пословном одлучивању

 

2. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
2. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

  1. Финансијско извештавање о новчаним токовима
  2. Финансијска стратегија корпоративних предузећа
  3. Квантитативне методе у економији
  4. Математичке методе у економији
  5. Теорија предузећа

3. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
2. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

  1. Информациони системи у економији
  2. Финансијска теорија и политика
  3. Међународни економски и финансијски односи
  4. Глобално банкарство
  5. Право конкуренције ЕУ
  6. Менаџмент јавног сектора
  7. Стратегијски маркетинг
  8. Стратегије производње умрежених предузећа
  9. Макроекономија и макроекономски менаџмент
  10. Стратегије привредног развоја
  11. Транзиција постсоцијалистичких привреда

4. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Објављени рад   5 ЕСПБ бодова
2. Објављени рад   5 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
4. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 16 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

  1. Тржиште финансијских деривата
  2. Микроекономски модели
  3. Глобализација светске економије и национална економија
  4. Менаџмент организационог понашања
  5. Менаџмент ланцима снабдевања
  6. Управљање каријером
  7. Индустријска економија
  8. Стратегија и политика развоја трговине
  9. Аграрна политика ЕУ
  10. Економика јавног избора
  11. Социјална екологија
  12. Географија светске економије

5. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Студијски истраживачки рад 20 -

6. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Студијски истраживачки рад 20 -
2. Израда докторске дисертације   60 ЕСПБ бодова
Упис

Студентске организације