English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Службе Факултета

Квалитетно обављање образовне и научне делатности подржано је радом одговарајућих стручних служби Факултета, које су организоване у оквиру Секретаријата Факултета.

Секретаријат у своме саставу има следеће стручне службе:

  1. стручну службу за опште послове,
  2. стручну службу за студентска и наставна питања,
  3. стручну службу за материјално-финансијско пословање,
  4. стручну службу Института за економска истраживања и
  5. стручну службу библиотеке са читаоницом и документацијом.

Рад свих служби је регулисан стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета. Тим стандардима је дефинисан начин решавања свих проблема који се могу јавити у процесу наставе, пријаве и полагања испита, добијања студентског кредита итд. Сви стандарди за обезбеђење квалитета се могу добити у библиотеци, а налазе се се и на сајту Факултета.

Упис

Студентске организације