English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Студентски парламент

Шта представља Студентски паламент?

Студентски парламент је званични орган Факултета, чији је основни циљ остваривање права и заштита интереса студената. Поред примарног циља Студентски парламент Економског факултета у Нишу (СПЕФ) поклања значајну пажњу организацији ваннаставних активности, који нашим студентима омогућавају додатно усавршавање, како у оквирима економије, тако и надалеко изван њих. Узимање учешћа у овим активносима СПЕФ сматра јако важним за изградњу комплетне личности студената јер се управо на оваквим догађајима обогаћује знање, стичу јединствене вештине и, наравно, добри пријатељи.

Како се формира Студентски парламент?

Чланови Студентског парламента Економског факултета бирају се на изборима, који се организују априла сваке године, а на којима право гласа имају сви студенти Економског факултета у Нишу. Том приликом студенти имају прилику да изаберу и конститутивну организацију Парламента. У овој улози налази се Студентска асоцијација Нова (САН), као највећа и једина студентска организација на Економском факултету з Нишу, која има преко 1000 чланова. Оно за шта се залаже САН је управо побољшање студентског стандарда, заступање интереса, афирмација студената, формирање повољног амбијента за академско усавршавање, промовисање међународне сарадње, практичног и теоретског знања, културе, као и израда студентског часописа, организовање семинара разноликог карактера, омогућавање неформалног образовања и формирање студенског јединства.

Како је Студентски парламент организован?

На челу СПЕФ-а налазе се председник, студент продекан, два потпредседника, као и руководиоци ресора са својим заменицима. Дакле, у оквиру Парламента организовано је тринаест ресора, који са својим тимом, сачињеним од чланова ресора, и уз међусобну кооперацију реализују пројекте и извршавају задатке.

Председник парламента: Кристина Петровић

Студент продекан: /

Потпредседник: Марија Ђигић

Потпредседник: Марина Георгиевски

Секретар: Марина Георгиевски

 

Ресор за културу

Председник: Андреина Манасијевић

Ресор за спорт

Председник: Вукашин Станковић

Ресор за часопис

Председник: Јана Ивановић

Ресор за студентску и универзитетску сарадњу

Председник: Татјана Симић

Ресор за маркетинг

Председник: Катарина Боричић

Ресор за хуманитарни рад

Председник: Милана Злонога

Ресор за праксе и међународну сарадњу

Председник: Сашка Митић

Ресор за семинаре

Председник: Милена Динић

Ресор за наставу, науку и реформу

Председник: Јована Радисављевић

Ресор за ИТ

Председник: Данило Петровић

 

Преузмите: Статут Студентске Асоцијације Нова , Ригистар студнетских асоцијација

 

Шта Парламент омогућује студентима?

Поред свог примарног циља, где СПЕФ јесте орган најближи студентима, и представља прву станицу у процесу решавања студентских проблема, Парламент на челу са САН-ом је главни покретач и реализатор бројних догађаја и пројеката почев од студијских посета берзама и сајмовима, преко предавања еминентних стручњака, Конференције студената економије, Форума младих економиста до различитих хуманитарних акција и дружења за студенте.

Пројекти које СПЕФ и САН истичу су:

Конференција студената екомомије, новембра сваке године окупља преко 300 студената из земље и региона нс Економском факултету у Нишу. Овде се студенти могу едуковати у вези са горућим и интересантним питањима из области економије, банкарства, рачуноводства... Конференција се организује протеклих пет година и окупила је више од 30 реномираних предавача.

Форум младих економиста студентима омогућава присуство предавањима еминентних предавача ван факултета и учествовање у различитим радионицама као и прилику да стекну нове контакте. Одржава се почетком сваке календарске године, на Златибору.

"Case study - face the challenge" такмичење од скоро пружа прилику да се студенти свих економских факултета опробају у решавању пословних проблема предузећа.

Лицитирај на кеју - највећа и најзначајнија хуманитарна акција која сваке године окупља већи број људи и организација спремних да помогну, те сваке године бива прикупљено више финансијских средстава за оне који су најугроженији и којима је помоћ најпотребнија.

Економијада, спортско - едукативно такмичење за студенте економије из региона. Пројекат који обезбеђује загарантовану забаву и дружење.

 

Где и како можете контактирати Парламент?

На е-адреси: parlament@eknfak.ni.ac.rs

У канцеларији Студентског парламента, поред књижаре факултета, сваког радног дана од 10 до 13 часова.

На фејсбук страници: www.facebook.com/StudentskiParlamentEkonomskogNis

SAN
Упис

Студентске организације