English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације - тематски зборници

Strengthening the competitiveness of enterprises and national economies

Уредник: Проф. др Бојан Крстић:
  Strengthening the competitiveness of enterprises and national economies
ISBN:  978-86-6139-154-5
Цена за студенте ЕФ:  0
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Building competitiveness: micro and macro aspects

Уредник: Проф. др Бојан Крстић:
  Building competitiveness: micro and macro aspects
ISBN:  978-86-6139-159-0
Цена за студенте ЕФ:  0
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Crucial aspects of improving national competitiveness

Уредник: Проф. др Бојан Крстић:
  Crucial aspects of improving national competitiveness
ISBN:  978-86-6139-153-8
Цена за студенте ЕФ:  0
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Improving micro and macro competitiveness: problems and possible solutions

Уредник: Проф. др Бојан Крстић:
  Improving micro and macro competitiveness: problems and possible solutions
ISBN:  978-86-6139-136-1
Цена за студенте ЕФ:  0
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Improving the competitiveness of enterprises and national economies

Уредник: Проф. др Бојан Крстић:
  Improving the competitiveness of enterprises and national economies
ISBN:  978-86-6139-137-8
Цена за студенте ЕФ:  0
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Enhancing micro and macro competitiveness: possibilities and limitations

Уредник: Проф. др Бојан Крстић:
  Enhancing micro and macro competitiveness: possibilities and limitations
ISBN:  978-86-6139-138-5
Цена за студенте ЕФ:  0
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Унапређење конкурентности Републике Србије

Уредник: Проф. др Бојан Крстић:
  Унапређење конкурентности Републике Србије
ISBN:  978-86-6139-121-7
Цена за студенте ЕФ:  0
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Competitiveness of enterprises and national economies

Уредници: Бојан Крстић, Zbigniew Paszek:
  Competitiveness of enterprises and national economies
ISBN:  978-86-6139-101-9
Цена за студенте ЕФ:  0
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

The determinants of competitiveness

Уредници: Бојан Крстић, Zbigniew Paszek:
  The determinants of competitiveness
ISBN:  978-86-6139-113-2
Цена за студенте ЕФ:  0
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Determinants of improving the competitiveness of national economies and enterprises

Уредници: Бојан Крстић, Dariusz Fatula:
  Determinants of improving the competitiveness of national economies and enterprises
ISBN:  978-86-6139-093-7
Цена за студенте ЕФ:  0
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Improving the competitiveness of enterprises and national economies: determinants and solutions

Уредници: Проф. др Бојан Крстић, Zbigniew Paszek:
  Improving the competitiveness of enterprises and national economies: determinants and solutions
ISBN:  978-86-6139-082-1
Цена за студенте ЕФ:  0
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Current problems of competitiveness improvement in national economies and enterprises

Уредници: Проф. др Бојан Крстић, Andrzej Chodynski:
  Current problems of competitiveness improvement in national economies and enterprises
ISBN:  978-86-6139-052-4
Цена за студенте ЕФ:  0
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција

Уредник: Проф. др Бојан Крстић:
  Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција
ISBN:  978-86-6139-033-3
Цена за студенте ЕФ:  0
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Improving the competitiveness of the public and private sector by networking competences

Уредници: Проф. др Бојан Крстић, :
  Improving the competitiveness of the public and private sector by networking competences
ISBN:  978-86-6139-044-9
Цена за студенте ЕФ:  0
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   
Упис

Студентске организације