English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Упис у наредну годину студија

Студент се уписује у наредну годину студија сваке школске године. Упис се врши најкасније до почетка наредне школске године.

Студент може уписати наредну годину студија са:

  • освојених 54 ЕСПБ за студенте који се финансирају из буџета (важи само за школску 2009/2010)
  • освојених 37 ЕСПБ за самофинансирајуће студенте

Студент који се финансира из буџета задржава тај статус под условом да не понови ни једну годину у току студија.

Ако студент који се финансира из буџета понови годину студија, сноси трошкове студија за поновљену годину у висини коју одређује декан Факултета.

Самофинансирајући студент који у предвиђеном року освоји 60 ЕСПБ има право да на лични захтев пређе на финансирање из буџета. Број буџетских студената се, према Закону о високом образовању, у наредној години студија може увећати за 20%. Уколико је већи број студената остварио право преласка на буџет прави се ранг листа, а два основна критеријума су број положених испита (закључно са октобарским испитним роком) и просечна оцена.

Студент који у прве две године студија постигне просечну оцену најмање 8.5 има право да заврши студије у року краћем од предвиђеног на начин и по поступку које је прописан Статутом Факултета.

 

Упис

Студентске организације