English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Финансије и банкарство

1. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Методологија научног истраживања 8 10 ЕСПБ бодова
2. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:
1. Глобално банкарство
2. Финансијско извештавање у условима монетарних промена
3. Финансијска теорија и политика

 

2. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
2. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:
1. Тржиште финансијских деривата
2. Финансијско извештавање о новчаним токовима
3. Финансијска стратегија корпоративних предузећа
4. Квантитативне методе у економији
5. Глобализација светске економије и национална економија

 

3. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
2. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:
1. Међународни економски и финансијски односи
2. Информациони системи у економији
3. Управљачко рачуноводство у динамичном окружењу
4. Трошкови у пословном одлучивању
5. Стратегијски маркетинг
6. Стратегије производње умрежених предузећа
7. Право конкуренције ЕУ
8. Транзиција постсоцијалистичких привреда
9. Менаџмент јавног сектора
10. Макроекономија и макроекономски менаџмент
11. Стратегије привредног развоја

 

4. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Објављени рад   5 ЕСПБ бодова
2. Објављени рад   5 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
4. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 16 30 ЕСПБ бодова

Изборни:
1. Математичке методе у економији
2. Микроекономски модели
3. Менаџмент организационог понашања
4. Менаџмент ланцима снабдевања
5. Теорија предузећа
6. Управљање каријером
7. Индустријска економија
8. Географија светске економије
9. Аграрна политика ЕУ
10. Стратегија и политика развоја трговине
11. Економика јавног избора
12. Социјална екологија

 

5. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Студијски истраживачки рад 20 -

6. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Студијски истраживачки рад 20 -
2. Израда докторске дисертације   60 ЕСПБ бодова
Упис

Студентске организације