English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Студијски програм - Општа економија (од школске 2014/15)

1. семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Основи економије

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Финансијско рачуноводство

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Управљање ресурсима предузећа

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Семинарски рад

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Основи филозофије
 2. Филозофија економије

 

2. семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Социологија

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Економска географија

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Математика

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Економске доктрине

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Семинарски рад

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

 

3. семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Макроекономија

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Управљање пословним перформансама

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Међународна економија

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик I (енглески, руски, француски, немачки)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Политичка економија
 2. Основи менаџмента

 

4.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Национална економија

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Статистика

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Микроекономија

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Mонетарна економија

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик II (енглески, руски, француски, немачки)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

 

5. семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Економија јавног сектора

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Економика индустрије

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Информатика

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик III (енглески, руски, француски, немачки)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Јавне финансије
 2. Маркетинг

 

6. семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Финансијски систем и финансијске институције

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Економика транзиције

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Аграрни менаџмент

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Страни језик IV (енглески, руски, француски, немачки)

2

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

26

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Микроекономска анализа
 2. Економске функције

 

7. семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Пословне финансије

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Операциона истраживања

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Стручна пракса

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Буџетско рачуноводство
 2. Финансијска и актуарска математика
 3. Електронско пословање

8.семестар

 

ПРЕДМЕТИ

Недељни фонд часова

Број ЕСПБ бодова

1.

Економија капитала и финансирање развоја

6

7 ЕСПБ бодова

2.

Економика трговине

6

7 ЕСПБ бодова

3.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

4.

Изборни

6

7 ЕСПБ бодова

5.

Завршни рад

 

2 ЕСПБ бода

 

УКУПНО

24

30  ЕСПБ бодова

Изборни:
 1. Други страни језик (енглески, руски, француски, немачки)
 2. Стратегијски менаџмент логистике
 3. Привредно право
 4. Стратегијски менаџмент
Упис

Студентске организације