English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

07.03.2024. године у 11.30 часова, у сали за седнице, кандидат Милош Петковић браниће мастер рад под називом „Компаративна анализа директних пореза у изабраним земљама“.

02.03.2024. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Никола Гашић браниће мастер рад под називом „Ликвидност у функцији финансијске стабилности пословања осигуравајућих компанија у Републици Србији“.

02.02.2024. године у 11.00 часова, у малој сали, кандидат Димитрије Стојков браниће мастер рад под називом „Системи регулације и супервизије банака“

11.01.2024. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Наталија Станковић браниће мастер рад под називом „Примена маркетинг концепта у електронској трговини“

27.12.2023. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Теодора Ђурић браниће мастер рад под називом „Кључни проблеми у функционисању глобалних ланаца снабдевања из перспективе радних односа“.

25.12.2023. године у 11.00 часова, у сали 5, кандидат Иван Динић браниће мастер рад под називом „Употреба дигиталног маркетинга у развоју предузетничких подухвата у Републици Србији током пандемије изазване вирусом COVID 19“.

22.12.2023. године у 09.00 часова, у сали института, кандидат Симона Милошевић браниће мастер рад под називом „Изазови оцењивања перформанси експатријата у мултинационалним компанијама“.

21.12.2023. године у 10.00 часова, у сали 6, кандидат Милош Костић браниће мастер рад под називом „Стандарди система квалитета у функцији одрживог развоја пољопривреде“.

21.12.2023. године у 11.00 часова, у сали 6, кандидат Александар Ђолић браниће мастер рад под називом „Еко-иновације у функцији унапређења перформанси друштвене одговорности и одрживог развоја предузећа“.

21.12.2023. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Немања Ранђеловић браниће мастер рад под називом „Управљање иновацијама у организацијама високог образовања“.

20.12.2023. године у 10.00 часова, у сали 6, кандидат Никица Миладиновић браниће мастер рад под називом „Специфичности краткорочних међународних радних ангажмана запослених као алтернативе дугорочним ангажманима“.

20.12.2023. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јана Ђорђевић браниће мастер рад под називом „Регресиона анализа у функцији детерминисања релативног значаја компоненти Индекса бољег живота“.

20.12.2023. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Далибор Стојановић браниће мастер рад под називом „Управљање залихама у аутомобилској индустрији засновано на Just-in-sequence стратегији“.

19.12.2023. године у 10.00 часова, у сали 6, кандидат Јована Костадинов браниће мастер рад под називом „Анализа друштвено одговорног пословања у стриминг индустрији“.

18.12.2023. године у 11.00 часова, у сали 5, кандидат Јана Савић браниће мастер рад под називом „Анализа етичког понашања запослених у позориштима у Републици Србији“.

Упис

Студентске организације