English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2019-01-17 Управљање транспортом као делом ланца снабдевања у циљу заштите животне средине
Кандидат: Драгана Кутић
Комисија: Александра Анђелковић, Горан Миловановић, Тамара Миленковић-Керковић
 2019-01-15 Пословна примена Google аналитике
Кандидат: Љиљана Митровић
Комисија: Јовица Станковић, Славољуб Миловановић, Огњен Радовић
 2019-01-15 Примена Moodle платформе у електронском учењу
Кандидат: Милан Миљковић
Комисија: Јовица Станковић, Славољуб Миловановић, Огњен Радовић
 2019-01-11 Одрживост као компонента концепта људског развоја
Кандидат: Душан Цветановић
Комисија: Слободан Цветановић, Игор Младеновић, Бранислав Митровић
 2019-01-11 Политика и мере подршке развоју пољопривреде у Републици Србији
Кандидат: Милена Љубеновић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић, Соња Јовановић, Снежана Радукић
 2019-01-09 Развој партнерских односа у савременој трговинској пракси
Кандидат: Марија Станимировић
Комисија: Светлана Соколов-Младеновић, Сретен Ћузовић, Сузана Ђукић

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC