English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2024-02-02 Системи регулације и супервизије банака
Кандидат: Димитрије Стојков
Комисија: Мирјана Јемовић,Срђан Маринковић,Јелена Радојичић
 2024-01-11 Примена маркетинг концепта у електронској трговини
Кандидат: Наталија Станковић
Комисија: Светлана Соколов-Младеновић,Сузана Ђукић,Огњен Радовић
Упис

Студентске организације