English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Наставно особље

Др Жарко Поповић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II S 1 други спрат
Консултације: уторак 09:00-11:00
е-маил: zarko.popovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-660
Предмети: ОАС - 4069 Финансијска и актуарска математика
ОАС - 4506 Математика
МАС - 7227 Теорија одлучивања
МАС - 7248 Актуарско моделирање
МАС - 7423 Математика у пословној аналитици
МАС - 7431 Примењена економетрија
ДАС - 8033 Финансијско моделирање
ДАС - 8219 Квантитативна анализа продуктивности и ефикасности
Биографија: Cirriculum vitae
Упис

Студентске организације