English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Наставно особље

Др Татјана Стевановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: IV 19 четврти спрат
Консултације: среда 11:00-13:00
е-маил: tatjana.stevanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-666
Предмети: ОАС - 4034 Специјална рачуноводства
ОАС - 4038 Управљачко рачуноводство
ОАС - 4071 Рачуноводство трошкова
ОАС - 4431 Рачуноводство финансијских институција
МАС - 7026 Стратегијско управљачко рачуноводство
МАС - 7210 Менаџмент перформанси
ДАС - 8028 Управљачко рачуноводство у динамичном окружењу
ДАС - 8222 Леан рачуноводство и управљање предузећем
ДАС - 8237 Савремене тенденције у управљачком рачуноводству
Биографија: Cirriculum vitae
Упис

Студентске организације