English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Наставно особље

Др Игор Младеновић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II S 2 други спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: igor.mladenovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-661
Предмети: ОАС - 4011 Макроекономија
ОАС - 4059 Економија капитала и финансирање развоја
ОАС - 4461 Економија јавног сектора
ОАС - 4511 Макроекономска теорија и политика
МАС - 7251 Макроекономија отворене привреде
МАС - 7252 Макроекономска политика и привредни развој
ДАС - 8009 Макроекономија и макроекономски менаџмент
Биографија: Cirriculum vitae
Упис

Студентске организације