English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Наставно особље

Др Слађана Ристић-Горгиев

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: филозофски 413 сутурен
Консултације:
е-маил: sladjana.ristic.gorgiev@filfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 514-312 лок.160
Предмети: ОАС - 4416 Основи филозофије
ОАС - 4417 Филозофија економије
Упис

Студентске организације