English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Наставно особље

Јелена Станковић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: V 1 пети спрат
Консултације: среда 14:00-16:00
е-маил: jelena.a.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-695
Предмети: ОАС - 4433 Маркетинг
ОАС - 4468 Економика трговине
ОАС - 4480 Понашање потрошача
ОАС - 4486 Маркетинг комуницирање
ОАС - 4487 Управљање производњом
ОАС - 4518 Микроекономија
Упис

Студентске организације