English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране докторантских колоквијума

Докторантским колоквијумима могу присуствовати сви студенти докторских студија.

Данило Машковић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу, браниће први докторантски колоквијум, дана 24.11.2017. године (петак) у сали института са почетком у 16,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Улога и значај узорковања у ревизији потрошње буџетских средстава Републике Србије“, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Весна Јанковић Милић, ванредни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Мирко Савић, редовни професор Економског факултета у Суботици.

20.11.2017.Служба за докторске студије

Петар Митић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторантски колоквијум, дана 09.11.2017. године (четвртак) у сали 4 са почетком у 12,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА МЕЂУЗАВИСНОСТИ ЕКОНОМСКОГ РАСТА И ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.“, пред менторском комисијом у саставу:

1. др Слободан Цветановић, редовни професор Економског факултета у Нишу
2. др Оља Мунитлак Ивановић, виши научни сарадник Института економских наука, Београд.

03.11.2017.Служба за докторске студије

Aлександра Стоиљковић Ранђеловић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторантски колоквијум, дана 24.10.2017. године (уторак) у сали института са почетком у 12,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Анализа домета фактора управљања пословним процесима ради повећања процесне зрелости предузећа“, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Марија Радосављевић, ванредни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Раденко Милојевић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

18.10.2017.Служба за докторске студије

Татјана Јовановић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторантски колоквијум, дана 11.10.2017. године (среда) у сали института са почетком у 12,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Квалитет финансијског извештавања услов и претпоставка квалитета корпоративног управљања“, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Благоје Новићевић, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Тадија Ђукић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

02.10.2017.Служба за докторске студије

Душан Перовић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторантски колоквијум, дана 21.09.2017. године (четвртак) у сали института са почетком у 12,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Имплементација и могућности унапређења економских инструмената за решавање проблема еколошких екстерналија“, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Снежана Радукић, ванредни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Бобан Стојановић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

18.09.2017.Служба за докторске студије

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC