English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране докторантских колоквијума

Докторантским колоквијумима могу присуствовати сви студенти докторских студија.

Сања Влаловић-Беговић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторантски колоквијум, дана 04.06.2019. године у сали Института са почетком у 12,00 сати.
Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације:„Модели мерења пословне успешности у циљу предвиђања стечаја у Републици Србији“ пред менторском комисијом у саставу:
1. Др Љиљана Бонић, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Дејан Спасић, редовни професор Економског факултета у Нишу
Докторантском колоквијуму могу присуствовати сви студенти докторских студија.

30.05.2019.Служба за докторске студије

Љиљана Лешевић студент докторских академских студија Економског Факултета у Нишу браниће други докторантски колоквијум, дана 09.04.2019. године (уторак) у сали број 5 на Економког факутлета у Нишу, са почетком у 13,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: ,, Утицај туристичких потенцијала и депопулације на привредни развој Југозападне Србије. “, пред менторском комисијом у саставу:

1. Проф.др Дејан Ђорђевић, ванредни професор Економског факултета у Нишу,
2. Проф.др Владислав Марјановић ванредни професор Економског факултета у Нишу.

28.03.2019.Служба за докторске студије

Други докторандски колоквијум студента докторских студија Зорана Томића биће одржан у петак 22.02.2019. године у сали института са почетком у 13,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Управљање екстремним ризицима у осигурању пољопривреде“ одржаће Зоран Томић, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Јелена З. Станковић, доцент Економског факултета у Нишу
2. Др Евица Петровић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

14.02.2019.Служба за докторске студије

Љиљана Лешевић студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторантски колоквијум, дана 21.02.2019. године (четвртак) у НС сали на петом спрату Економког факутлета у Нишу са почетком у 14,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Перспективе развоја туризма у Југозападној Србији“, пред менторском комисијом у саставу:

1. Проф др Дејан Ђорђевић, ванредни професор Економског факултета у Нишу,
2. Проф др Владислав Марјановић ванредни професор Економског факултета у Нишу.

14.02.2019.Служба за докторске студије

Данило Машковић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу, браниће други докторантски колоквијум дана 12.02.2019. године (уторак) у сали библиотеке са почетком у 12,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Улога и значај узорковања у ревизији потрошње буџетских средстава Републике Србије“, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Весна Јанковић Милић, ванредни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Мирко Савић, редовни професор Економског факултета у Суботици.

08.02.2019.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације

AISEC