English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештењa о стављању на увид јавности извештаја и дисертација

Докторска дисертација и Извештај Комисије доступни су јавности у Библиотеци Факултета 30 дана од дана објављивања обавештења.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Амера Е. Растића под називом „Утицај нематеријалне активе на пословно-финансијске перформансе предузећа“
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 10.03.2023. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидаткиња Милицe M. Младеновић под називом „Усклађеност посла и приватног живота као детерминанта продуктивности менаџера и предузећа у Републици Србији“
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 10.03.2023. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидаткиња Иване Марјановић под називом „Вишекритеријумски приступ креирању композитних индекса пословне успешности банака у Републици Србији“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 15.12.2022. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидаткиња Иване Илић под називом „Eфекти интегрисања еколошких мера у Заједничку пољопривредну политику Европске уније
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 13.10.2022. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Јелена Р. Раичевић, под називом „Рачуноводствене политике у функцији креирања финансијског положаја и успешности пословања предузећа“
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 03.09.2021. године.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације