English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештењa о стављању на увид јавности извештаја и дисертација

Докторска дисертација и Извештај Комисије доступни су јавности у Библиотеци Факултета 30 дана од дана објављивања обавештења.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и извештај Комисије кандидата мр Зорана Ковачевића под називом „Улога наутичког туризма у одрживом развоју Црне Горе“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 15.05.2018. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и извештај Комисије кандидата мр Марије Николић под називом „Маркетинг оријентација као детерминанта конкурентности произвођача воћа и воћних сокова у Републици Србији“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 10.05.2018. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и извештај Комисије кандидата Јелене Станојевић под називом „ Структурне промене у пољопривреди Републике Србије у функцији унапређења конкурентности“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 02.04.2018. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и извештај Комисије кандидата Жарка Рађеновића под називом „ Развој и имплементација система за подршку електронском пословању здравствених организација“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 12.03.2018. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и извештај Комисије кандидата Милана Марковића под називом „Улога пољопривредно–прехрамбеног сектора у повећању извоза Републике Србије“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 19.02.2018. године.Служба за докторске студије

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC