English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештењa о стављању на увид јавности извештаја и дисертација

Докторска дисертација и Извештај Комисије доступни су јавности у Библиотеци Факултета 30 дана од дана објављивања обавештења.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и извештај комисије кандидата Зоране Костић под називом „МЕЂУЗАВИСНОСТ УСЛОВА КОНКУРЕНЦИЈЕ, ТРЖИШНОГ УЧЕШЋА И ПРОФИТАБИЛНОСТИ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА“
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 27.12.2018. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и извештај комисије кандидата Марине Милановић под називом „Извођење законитости из економских података применом data mining приступа“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 11.10.2018. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и извештај комисије кандидата Драгане Ранђеловић под називом „Рачуноводствена регулатива као претпоставка квалитета финансијских извештаја“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 10.09.2018. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и извештај комисије кандидата Данила Лучића под називом „Утицај корупције на економски раст“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 22.08.2018. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и извештај Комисије кандидата мр Веселина Пјешчића под називом „Могућности и ограничења политике девизног курса у контексту стратегије циљања инфлације“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 12.07.2018. године.Служба за докторске студије

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC