English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештења о одбранама докторских дисертација

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Јелена Радојичић, под називом „Диверзификација пословних активности у савременом концепту универзалног банкарства“, дана 23.08.2018. године (четвртак) са почетком у 12.00 сати, у сали за седнице Факултета.

16.08.2018.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету кандидат Жарко Рађеновић бранити докторску дисертацију под називом „Развој и имплементација система за подршку електронском пословању здравствених организација“, дана 19.06.2018. године (уторак) са почетком у 12.00 сати, у сали за седнице Факултета.

11.06.2018.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету кандидат Милан Марковић бранити докторску дисертацију под називом „Улога пољопривредно-прехрамбеног сектора у повећању извоза Републике Србије“, дана 15.06.2018. године (петак) са почетком у 12.00 сати, у сали за седнице Факултета.

06.06.2018.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторске дисертације кандидати:
- мр Снежана Виларет, дисертацију под називом „Циљање инфлације као алтернативна стратегија централних банака“, дана 31.03.2018. године (субота) са почетком у 12.00 сати, у сали за седнице Факултета;
- Милица Цветковић дисертацију под називом „Утицај агроекономских мера на развој пољопривреде Републике Србије“, дана 13.04.2018. године (петак) са почетком у 14.00 сати, у сали за седнице Факултета.

20.03.2018.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету кандидат Валентина Несторов бранити докторску дисертацију под називом „Конвергенција као развојна тенденција у функционисању банкарских и небанкарских финансијских институција“, дана 02.02.2018. године (петак) са почетком у 10.00 сати, у сали за седнице Факултета.

17.01.2018.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету кандидат Милена Николић бранити докторску дисертацију под називом „Реформа пензијског система Републике Србије у функцији његове одрживости“, дана 24.01.2018. године (среда) са почетком у 12.00 сати у сали за седнице Факултета.

17.01.2018.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Тамара Рађеновић, под називом „Интелектуални капитал као детерминанта унапређења конкурентности предузећа у Републици Србији“, дана 13.01.2018. године (субота) са почетком у 12.00 сати, у сали за седнице Факултета.

29.12.2017.Служба за докторске студије

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC