English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештења о одбранама докторских дисертација

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 22.03.2023. године (среда) са почетком у 12.00 сати, на овом факултету, кандидат Иванa Н. Илић, бранити докторску дисертацију под називом „Eфекти интегрисања еколошких мера у Заједничку пољопривредну политику Европске уније “

14.03.2023.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 03.03.2022. године (четвртак) са почетком у 11.30 сати, кандидата Јелена Р. Раичевић, бранити докторску дисертацију под називом под називом „Рачуноводствене политике у функцији креирања финансијског положаја и успешности пословања предузећа “

14.02.2022.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 27.12.2021. године (понедељак) са почетком у 13.00 сати, кандидата Љиљане Лешевић бранити докторску дисертацију под називом под називом „Валоризација туристичког и демографског потенцијала у функцији развоја привреде Југозападне Србије, у Сали за седнице Економског факултета.

17.12.2021.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 14.10.2021. године (четвртак) са почетком у 12.00 сати, кандидат Марија Никодијевић бранити докторску дисертацију под називом „Систем буџетирања предузећа у новом пословном окружењу “, у Сали за седнице Економског факултета.

05.10.2021.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 30.09.2021. године (четвртак) са почетком у 12.00 сати, кандидат Александра Стоиљковић-Ранђеловић бранити докторску дисертацију под називом „ Развој оквира за повећање процесне зрелости предузећа “, у Сали за седнице Економског факултета.

23.09.2021.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију, кандидат Ивана Стојановић под називом „ Ефикасност инструмената монетарне и фискалне политике у сузбијању инфлације “, дана 08.07.2021. године (четвртак) са почетком у 13.00 сати, у Сали за седнице факултета.

03.07.2021.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију, кандидат Кристијан Ристић под називом „Утицај финансијске кризе на институционализацију нове архитектуре финансијске стабилности Европске уније “, дана 10.07.2021. године (субота) са почетком у 12.00 сати, у Сали за седнице факултета.

01.07.2021.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације