English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

19.03.2021. године у 12.00 часова, у сали 1, кандидат Јелена Николић браниће мастер рад под називом „Развој руралног туризма на подручју Старе планине“.

12.03.2021. године у 12.30 часова, у сали за седнице, кандидат Миљана Милосављевић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање о успешности пословања јавних предузећа – пример ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша“.

10.03.2021. године у 14.00 часова, у сали НС-5, кандидат Бојан Голубовић браниће мастер рад под називом „Анализа процеса финансирања социјалних предузећа путем Crowdfunding-а“.

04.03.2021. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Наталија Раденковић браниће мастер рад под називом „Улога суда правде у настајању царинске уније“.

26.02.2021. године у 11.00 часова, у сали 7, кандидат Сунчица Јовић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање о успешности пословања „FLY LINE“ д.о.о. Ниш“.

19.02.2021. године у 12.00 часова, у рачунарској сали, кандидат Јелена Цветковић браниће мастер рад под називом „Улога архитектуре предузећа у дигиталној трансформацији“.

17.02.2021. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Немања Миленковић браниће мастер рад под називом „Систем квалитета у функцији одрживог развоја прехрамбене индустрије“.

12.02.2021. године у 13.00 часова, у сали 4, кандидат Никола Божић браниће мастер рад под називом „Туристички потенцијали Пчињског округа“.

11.02.2021. године у 10.30 часова, у рачунарској сали, кандидат Марко Миљковић браниће мастер рад под називом „Значај тестирања у животном циклусу развоја софтвера“.

11.02.2021. године у 12.00 часова, у рачунарској сали, кандидат Јасна Савић браниће мастер рад под називом „Стратегијска улога информационих технологија и система у електронском пословању предузећа“.

11.02.2021. године у 10.30 часова, у сали института, кандидат Анђелија Вучуровић браниће мастер рад под називом „Значај смера раста за конкурентност предузећа: Анализа стратегијске опције диверзификације“.

10.02.2021. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јована Филиповић браниће мастер рад под називом „Стратегијски приступ кризном менаџменту предузећа“.

09.02.2021. године у 09.30 часова, у сали за седнице, кандидат Милош Јанић браниће мастер рад под називом „Консолидација банака: процеси трансформације власничке структуре у банкарском сектору“.

08.02.2021. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Анђела Трајковић браниће мастер рад под називом „Зелено банкарство у функцији одрживог развоја“.

08.02.2021. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Александра Петровић браниће мастер рад под називом „Утицај каматне политике на структуру кредитног портфеља банака“.

Упис

Студентске организације