English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

15.06.2021. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јелена Ристић браниће мастер рад под називом „Дестинације језерског туризма у Републици Србији“.

09.06.2021. године у 10.30 часова, у рачунарској сали, кандидат Богдан Ристић браниће мастер рад под називом „Развој и имплементација концепта електронског пословања“.

31.05.2021. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Никола Стојановић браниће мастер рад под називом „Фискални значај пореза на додату вредност у земљама Европске уније и Републике Србије“.

28.05.2021. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Сања Величковић браниће мастер рад под називом „Значај одговорног понашања према запосленима за превазилажење социјалних последица дигиталне трансформације“.

27.05.2021. године у 10.00 часова, у сали БС, кандидат Јована Јовановић браниће мастер рад под називом „Примена KAIZEN алата у функцији унапређења логистичких операција“.

26.05.2021. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милица Стаменковић браниће мастер рад под називом „Унапређење квалитета процеса као услов обезбеђења квалитета производа“.

26.05.2021. године у 10.30 часова, у рачунарској сали, кандидат Миодраг Миленковић браниће мастер рад под називом „Примена аналитике и науке о подацима у пословању“.

14.05.2021. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Ана Радивојевић браниће мастер рад под називом „Маркетинг истраживања у функцији развијања стратегије маркетинг односа са потрошачима“.

08.05.2021. године у 11.30 часова, у сали за седнице, кандидат Јелена Дарабош браниће мастер рад под називом „Ревизија буџета Републике Србије“.

29.04.2021. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Биљана Јовановић браниће мастер рад под називом „Утицај културе на међународно пословно комуницирање“.

22.04.2021. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Филип Милосављевић браниће мастер рад под називом „Егзогена и ендогена природа технолошке промене у теорији економског раста“.

14.04.2021. године у 12.00 часова, у рачунарској сали, кандидат Драгана Скулић браниће мастер рад под називом „Архитектура, дизјан и пословна примена блокчејн платформи“.

14.04.2021. године у 10.30 часова, у рачунарској сали, кандидат Александар Ђорђевић браниће мастер рад под називом „Развој мобилног и социјалног пословања предузећа“.

13.04.2021. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Сандра Јовановић браниће мастер рад под називом „Показатељи концентрације на савременим тржиштима“.

07.04.2021. године у 10.30 часова, у рачунарској сали, кандидат Никола Рац браниће мастер рад под називом „Управљање Интернетом ствари – Архитектуре, теорије и апликације“.

Упис

Студентске организације