English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Јавне набавке

Поступци набавки без примене ЗЈН

НАБАВКАТЕНДЕРДокументација
 М 01/2023 Угоститељске услуге
Рок за достављање понуда:
20.01.2023. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
 М 02/2023 Набавка пића
Рок за достављање понуда:
20.01.2023. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Упис

Студентске организације