English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Сарадници

Сандра Милановић

Звање: сарадник у настави
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II anex 4 други спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: sandra.milanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-652
Предмети: ОАС - 4479 Управљање људским ресурсима
ОАС - 4503 Економика предузећа

Милица Ристић Цакић

Звање: сарадник у настави
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: IV 24 четврти спрат
Консултације: уторак 14:00-16:00
е-маил: milica.ristic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-616
Предмети: ОАС - 4461 Економија јавног сектора
ОАС - 4472 Трговински менаџмент
ОАС - 4512 Јавне финансије
ОАС - 4513 Монетарна економија

Милица Јовановић Вујатовић

Звање: сарадник у настави
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II 11 други спрат
Консултације: среда 13:30-14:30
четвртак 13:30-14:30
е-маил: milica.jovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-633
Предмети: ОАС - 4450 Међународни маркетинг
ОАС - 4484 Управљање интелектуалним капиталом
ОАС - 4532 Управљање пословним перформансама

Јована Миленовић

Звање: сарадник у настави
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: V 1 пети спрат
Консултације: четвртак 12:00-14:00
е-маил: jovana.milenovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-695
Предмети: ОАС - 4402 Финансијско рачуноводство
ОАС - 4436 Теорија и анализа биланса
ОАС - 4439 Пословне финансије
ОАС - 4474 Ревизија

Ружица Петровић

Звање: сарадник у настави
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II 24 други спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: ruzica.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-645
Предмети: ОАС - 4442 Привредно право
ОАС - 4473 Право међународне трговине
ОАС - 4475 Право ЕУ
ОАС - 4476 Корпоративно управљање

Јелена Станковић

Звање: сарадник у настави
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: V 1 пети спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: jelena.a.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-695
Предмети: ОАС - 4433 Маркетинг
ОАС - 4480 Понашање потрошача
ОАС - 4486 Маркетинг комуницирање

Милан Калиновић

Звање: сарадник у настави
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: IV 18 четврти спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: milan.kalinovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-640
Предмети: ОАС - 4420 Међународна економија
ОАС - 4485 Менаџмент у спољној трговини
ОАС - 4501 Основи економије
Упис

Студентске организације