English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Пројекти

CROSS-REIS Project HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03-011

Мрежа интердисциплинарне сарадње за истраживачку изврсност у иновационим екосистемима регенеративне економије - CROSS-REIS oпширније

USE IPM HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03

Up-skilling researches for Sustainable Entrepreneurship based on Innovation Process Managment

oпширније

UR-DATA HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02-01

Твининг за изврсност у паметном одрживом урбаном развоју: приступ напредне аналитике података

oпширније

WE-Succeed

Истраживање менаџмент праксе предузетница ради унапређења њихових компетенција да остваре пословни успех – WE-Succeed

oпширније

Erasmus+ Programme


             
 
 • Inter-institutional agreement 2017-2021 between institutions from Programme and Partner Countries, University of Economics – Varna, Bulgaria
 • Inter-institutional agreement 2017-2021 between institutions from Programme and Partner Countries, Ekonomska sola Celje, Slovenia
 • Inter-institutional agreement 2017-2021 between institutions from Programme and Partner Countries, D.A. Tsenov Academy of Economics Svishtov, Bulgaria
 • Inter-institutional agreement 2014-2021 between programme countries, European University - Republic of Macedonia
 • Inter-institutional agreement 2014-2021 between programme countries, Technological Educational Institute of Central Macedonia – Serres, Greece

;

TEMPUS PROJECTS

 • TEMPUS PROJECT 41103 - Master of Science "International Business Development" JEP_41103_2006 oпширније
 • TEMPUS PROJECT JEP CD 19087 – 2004, "Reorganization of economics study in Serbia" oпширније
 • TEMPUS PROJECT JEP CD 41146 – 2006, "Rationalization of the postgraduate studies in business management and economics in Serbia" oпширније

Пројекти Републике Србије

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 • Пројекат “Развој компетенција студената за управљање интелектуалним капиталом” – руководилац проф. др Бојан Крстић
 • Пројекат “Утемељење знања и развој вештина операционог менаџмента применом информационе технологије” – руководилац проф. др Марија Радосављевић
 • Пројекат 179066 - “Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије” (2011-2015) -руководилац пројекта проф. др Бојан Крстић oпширније
 • Пројекат 149052 - “Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима Европских интеграција”.Пројекат Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије, број 149052, руководилац пројекта је проф. др Љиљана Станковић oпширније
 • Пројекат III 44007 - “Нове информационе технологије за аналитичко одлучивање базиране на организацији експеримента и обсервацији и њихова примена у биолошким,економским и социолошким системима”. Пројекат се реализује у оквиру Програма интегралних и интердисциплинарних истраживања.oпширније

Развојна агенција Србије РАС

 • Пројекат “Производња и пласман лековитог биља у функцији развоја пограничних подручја са фокусом на територије општина Димитровград, Босилеград и Трговиште” – ментори студентима на пројекту проф. др Сретен Ћузовић и проф. др Светлана Соколов Младеновић

Corporate social responsibility for Industry 4.0

Корпоративна друштвена одговорност у Индустрији 4.0

oпширније

SPIN - Aнализа кадровских потреба индустријских предузећа у Граду Нишу

Развој конкурентних образовних профила

oпширније

CIRCLEcon

Троструки приступ циркуларној економији: перспективе академске, пословне и шире друштвене заједнице (2022-1-BG01-KA220-HED-000085464)

oпширније

Пројекат билатералне сарадње Хрватска - Србија

Истраживање капацитета за имплементацију „паметних градова“ као основе одрживог урбаног развоја

oпширније

Креативни караван

Interreg - IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme

oпширније

Пројекат FINALLY- Финансијско описмењавање Рома

... у циљу подизања нивоа финансијске писмености одраслих Рома

oпширније
Упис

Студентске организације