English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Пројекат III 44007

Нове информационе технологије за аналитичко одлучивање базиране на организацији експеримента и обсервацији и њихова примена у биолошким,економским и социолошким системима

Пројекат се реализује у оквиру Програма интегралних и интердисциплинарних истраживања које спроводи и финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја.


http://apps.eknfak.ni.ac.rs/ler/index.html


http://apps.eknfak.ni.ac.rs/zdravlje/zagadjenje.php
Упис

Студентске организације