English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Докторске студије

О докторским студијама

На Економском факултету у Нишу на ДАС реализује се студијски програм Економија. Студијским програмом студентима je омогућено да кроз примену научно-истраживачких метода из области економских наука продубе своја знања, сагледају научне проблеме као целину и правилно тумаче научне резултате.

oпширније

Истраживачки центар

За потребе студијског истраживачког рада отворен је истраживачки центар, који студентима докторских студија нуди на располагању бесплатно коришћење KoBSON базе стручних часописа и других публикација из читавог света, као и богат библиотечки фонд Економског факултета.

oпширније

Преузмите (Download)

 Распоред наставе (за школску 2023/2024. годину, II и IV семестар)
 Распоред наставе (за школску 2023/2024. годину, I и III семестар)
 Распоред наставника за извођење наставе (за школску 2023/2024. годину)
 Одлука о усвајању литературе на ДАС (за школску 2023/2024. годину)
 Одлука о процедури по којој се студенти опредељују за изборне предмете

 Висина накнада на докторским и магистарским студијама
 Накнада Универзитету на давање сагласности
 Промена висине накнаде РАТ
 Промена висине накнаде Универзитета у Нишу

пдф Акредитација ДАС Економија
 Уверење о акредитацији студијског програма
 Стандарди докторских студија

 Књига наставника (акредитованa 2021.)
 Књига предмета (акредитованa 2021.)
 Књига предмета са силабусима (english version)
 Књига наставника (усвојенa 2014. године)
 Књига предмета (усвојенa 2014. године)
 Књига наставника (усвојенa 2008. године)
 Књига предмета (усвојенa 2008. године)

 Образац - Извештај са докторантског колоквијума
 Обавештења о одбранама докторантских колоквијума

 Обавештења о стављању на увид јавности извештаја и дисертација
 Обавештења о одбранама докторских дисертација

Докторска дисертација

 Ток и документација потребна за реализацију појединих фаза пријаве и одбране докторске дисертације

 01_Zahtev_ za_odredjivanje_mentorske_komisije_odobravanje_potencijalne_teme_dd.doc
 01a_Obrazac_doktorantski_kolokvijum.doc
 02_Obrazac_D1_Prijava_teme_doktorske_disertacije.doc
 03_ Izjava_o_potencijalnog_mentora_o_prihvatanju_mentorstva.doc
 03a_Izjava_o_potencijalnog_mentora_o_prihvatanju_mentorstva.doc
 04_Izjava_ o_zahtevu_za_odobravanje_teme_disertacije.doc
 04a_Izjava_o_zahtevu_za_odobravanje_teme_disertacije.doc
 05_Izjava_o_stecenom_zvanju_doktora_nauka.doc
 05a_Izjava_o_stecenom_zvanju_doktora_nauka.doc
 06_Izjava_kandidata_o_jeziku_na_kome_ce_biti_napisana_i_odbranjena_disertacija.doc
 06a_Izjava_kandidata_o_jeziku_na_kome_ce_biti_napisana_i_odbranjena_disertacija.doc
 07_Obrazac_D2_Izvestaj_o_naucnoj_zasnovanosti_teme.doc
 07a_Izjava_o_ispunjenosti_uslova_mentora.doc
 08_Izjava_mentora_o_saglasnosti_za_predaju_uradjene_doktorske_disertacije.doc
 08a_Izjava_mentora_o_saglasnosti_za_predaju_uradjene_doktorske_disertacije.doc
 09_Obavezni_elementi_doktorske_disertacije.doc
 10_Obrazac_D3_Zahtev_za_odredjivanje_Komisije_za_ocenu_i_odbranu.doc
 10a_Predaja_uradjene_doktorske_disertacije.doc
 10b_Obrazac_Ispunjenost_uslova_kandidata.doc
 11_Obrazac_D4_Izvestaj_o_oceni_disertacije.doc
 12_Izvestaj_mentorske_komisije_o_SIR_na_DAS.doc
 13_Zahtev_za_odobrenje_teme_za_izradu_seminarskog_rada.doc
 14_Zahtev_za_izradu_naucnog_clanka.doc
 15_ Zahtev_objavljeni_naucni_clanak.doc


 Правилник о поступку припреме и условима за одбрану докторске дисертације
 Упуство за израду и предају докторске дисертације

 Лого Економског факултета у Нишу (ПНГ, 95KB)
 Лого Универзитета у Нишу (ПНГ, 1555KB)

Упис

Студентске организације