English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Мастер студије

О мастер студијама

Завршетком мастер академских студија на Економском факултету у Нишу и одбраном завршног (мастер) рада стиче се академски назив мастер економиста.

oпширније

Структура и садржај мастер студија

Мастер академске студије конципиране су у складу са Законом о високом образовању Републике Србије и Болоњском декларацијом. Студије на овом програму трају 2 семестра и носе укупно 60 ЕСПБ, што са претходно остварених 240 ЕСПБ на основним академским студијама чини укупно 300 ЕСПБ. По завршетку ових студија студент може уписати докторске студије. Мастер академске студије трају 1 годину (2 семестра) и одвијаће се на једном студијском програму - Економија са 7 модула.

oпширније

Циљеви мастер студија

Студијски програм Економија, на мастер академским студијама, има за циљ да пружи студентима максимална стручна и теоријска знања којима се могу решавати најсложенији конкретни економски проблеми из области:

oпширније

Напредна аналитика података у пословању
ADA - Advanced Data Analytics in Business

Структура овог студијског програма је дефинисана кроз ЕРАЗМУС+ пројекат под називом „АДА Напредна аналитика података у пословању“ (ADA – Advanced Data Analytics in Business). У његовом обликовању су учествовали и наставници са четири универзитета из Европске уније на којима се реализују студијски програми из области науке о подацима.

oпширније

Материјали за спремање испита

Стручна пракса

Стручна пракса је вид ваннставних активности студената, којe се реализују у оквиру програма основних академских и мастер академских студија. Садржај стручне праксе је конципиран у складу са циљевима праксе и специфичностима студијског програма на коме се реализује. У складу са поменутим актима на Економском факултету у Нишу студенти обављају обавезну стручну праксу, а могу обављати и летњу стручну праксу.

oпширније
Упис

Студентске организације